'Onze agricoaches hebben meer in huis dan alleen coaching'

Coachen is het faciliteren van het proces van de ondernemer, zodat de ondernemer ondersteunt wordt in zelf stappen te zetten. De ondernemer kan stappen zetten door dingen te veranderen die hem belemmeren, en te versterken wat hem stimuleert om uiteindelijk zijn doelen te bereiken. Dit gebeurt met methodes en technieken waarvan de effectiviteit gebleken of bewezen is.

Coachen is meer dan vragen stellen. Coachen is een professie. Dit maakt dat Stichting Keukentafel alleen werkt met professionele coaches die middels opleiding en ervaring zich hierin bekwaamd hebben. Stichting Keukentafel verwacht van haar coaches dat ze zich professioneel blijven ontwikkelen en dat ze werken volgens de beroepsethiek. Periodiek vindt intervisie plaats met de coaches van de Keukentafel.

keukentafel

Een professionele coach kan putten uit verschillende methodieken om te ondersteunen bij de vraag en het doel van de klant. Wel is elke coach ergens anders in gespecialiseerd en zijn er methodieken die hem of haar beter liggen.

De agricoaches hebben allemaal meer in huis dan alleen coaching. Stichting Keukentafel heeft alleen agricoaches die kennis en ervaring hebben in de agrarische sector. Ze hebben inzicht in ondernemerschap van boer en tuinder.